Kontakt:
TEL. 22 819 15 10
|
EMAIL: [email protected]
|
Szukaj

Podatek od basenu, pozwolenie na basen, formalności i przepisy w Polsce

Baseny ogrodowe cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem inwestorów. Jednak basen w ogrodzie to już nie tylko konstrukcja dmuchana, stelażowa czy rozporowa. Inwestorzy, którzy na pierwszym miejscu stawiają sobie wysoki komfort, coraz częściej decydują się na baseny budowane od podstaw. Taki basen to komfort i praktyczność użytkowania nie tylko latem, ale i przez cały rok, jeżeli woda w zbiorniku jest podgrzewana. Należy natomiast pamiętać, że przy takiej budowie konieczne może być pozwolenie na basen. W tym artykule wyjaśniamy, kiedy przy budowie basenu pozwolenie jest niezbędne, a w jakich okolicznościach można wybudować basen bez pozwolenia tylko na zgłoszenie.

podatek od basenu - budowa basenu pozwolenie

Czy trzeba mieć pozwolenie na budowę basenu?

Jeszcze do niedawna na profesjonalny basen w ogrodzie mogli sobie pozwolić tylko nieliczni. Dziś, mimo iż nadal jest to duże przedsięwzięcie angażujące spore środki, między innymi dzięki firmie Folkpool przydomowe zbiorniki ogrodowe cieszą coraz większą liczbę inwestorów. Żeby mieć profesjonalny basenem w ogrodzie, zwłaszcza przy większych zbiornikach obok związanych z tym kosztów uwagę należy zwrócić na przepisy.

Dlatego w Folkpool zajmujemy się nie tylko samą budową basenów, ale także pomagamy w załatwieniu wszystkich formalności. Robimy wszystko, aby nasz Klient mógł wybudować basen zgodnie z przepisami prawa. Wprawdzie przy budowie basenu pozwolenie nie zawsze jest wymagane, ale w określonych okolicznościach jest ono niezbędne. W innym wypadku można wybudować basen bez pozwolenia, ale i wówczas – podczas budowy basenu na zgłoszenie – niezbędne jest przygotowanie kilku dokumentów.

Przeczytaj też: „Jaki basen do ogrodu – duży czy mały, wolnostojący czy wkopywany?

 

Budowa basenu w ogrodzie – pozwolenie czy zgłoszenie?

Odpowiedzi na pytanie, czy na basen na działce trzeba mieć pozwolenie, należy szukać w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku. Określa ona zasady budowy przydomowych basenów czy oczek wodnych. Budowa na zgłoszenie lub pozwolenie na basen zależna jest przede wszystkim od wielkości zbiornika, tj.:

 • trwały basen ogrodowy o powierzchni do 50 m2 tafli wody – wystarczy zgłoszenie zamiaru budowy basenu;
 • trwały basen ogrodowy o powierzchni powyżej 50 m2 tafli wody – konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę basenu.

Warto podkreślić, że jeżeli basen zostanie uwzględniony w projekcie domu, a jego budowa zostanie rozpoczęta w ramach określonych przepisami, nie ma obowiązku ponownego ubiegania się o pozwolenie. Zresztą jest to rozwiązanie najwygodniejsze również pod względem kosztów i infrastruktury. Znacznie łatwiej jest bowiem wówczas zaplanować cały plac budowy, chociażby w obszarze wykorzystania ciężkiego sprzętu mechanicznego.

 

Pozwolenie na basen – jakie są formalności i przepisy dotyczące budowy basenów w Polsce?

Budując basen prywatny, przepisy jasno określają, że pozwolenie na basen jest wymagane, jeżeli zbiornik ma powierzchnię powyżej 50 m2. W przypadku mniejszych niecek można je budować w dowolny sposób na zgłoszenie.

podatek od basenu Natomiast starając się o pozwolenie na budowę basenu ogrodowego, nie trzeba zwracać uwagi na lokalizację zbiornika. Przynajmniej teoretycznie, ponieważ przepisy nie określają minimalnej odległości basenu od granicy działki czy domu. Oczywiście przy projektowaniu basenów przepisy są kluczowe, aczkolwiek warto zachować zdrowy rozsądek i dla komfortu użytkowania jednak zachować pewne odległości, tj.:

 • minimum metr odległości od ściany domu – zapewni to swobodny dostępu do wody i pozwoli prawidłowo zamontować elementy infrastruktury basenowej;
 • minimum 3 metry odległości od granicy działki – pozwoli zachować intymność i prywatność.

Oczywiście są to tylko wskazówki. Jednocześnie należy pamiętać, że basen powinien znaleźć się w miejscu, gdzie nie występują wody gruntowe, które mogą skutkować wypchnięciem niecki. Ewentualnie należy wykonać drenaż i położyć płytę betonową ponad poziomem wód. Dobrze też, jeżeli jest to miejsce nasłonecznione, z dala od drzew i krzewów, które mogą sprzyjać zanieczyszczeniu wody. Dla większego komfortu i lepszego poczucia prywatności lepiej, aby basen nie był widoczny z ulicy czy okolicznych działek. Jednak przepisy niczego nie określają i kwestia umiejscowienia basenu w ogrodzie to sprawa indywidualna.

 

Pozwolenie na budowę basenu – kiedy i gdzie uzyskać?

Jeżeli jest to zbiornik o powierzchni powyżej 50 m2, aby uzyskać pozwolenie na wkopany basen w ogrodzie przy domu, należy postępować jak w przypadku budowy domu i innych obiektów budowlanych. Stosowne dokumenty należy złożyć do starostwa powiatowego. Przygotować trzeba m.in.:

 • wniosek o wydanie pozwolenia na budowę basenu;
 • projekt zagospodarowania działki;
 • projekt architektoniczno-budowlany basenu w postaci papierowej (3 kopie) albo elektronicznej;
 • mapę działki z zaznaczeniem lokalizacji basenu;
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Urząd powinien wydać decyzję w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku. Po pozytywnej decyzji urzędników i uzyskaniu pozwolenia na budowę basenu, prace konstrukcyjne należy rozpocząć w ciągu 3 lat. Po tym czasie pozwolenie traci ważność i całą procedurę należy rozpocząć od początku.

Przy dużym basenie ogrodowym murowanym pozwolenie jest niezbędne, a samowola budowlana może mieć przykre konsekwencje. Niedopełnienie formalności może skutkować nie tylko nałożeniem kary finansowej, ale też nakazem rozbiórki.

 

Basen bez pozwolenia – jakie wymiary powinien mieć ?

Bez żadnych zezwoleń można ustawiać baseny niezwiązane trwale z gruntem. W przypadku stałego zbiornika wbudowanego w ziemię, wymiary basenu bez pozwolenia są precyzyjne i określone na maksymalnie 50 m2. Przy budowie basenu o takiej powierzchni wystarczy zgłoszenie w starostwie powiatowym. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • rodzaj i zakres prac podczas budowy basenu;
 • sposób wykonywania robót;
 • termin rozpoczęcia prac.

Zgłoszenia należy dokonać nie później niż na 21 dni przed przewidywanym rozpoczęciem prac. Jeżeli w tym czasie urzędnicy nie wniosą sprzeciwu, uznaje się, że nie ma zastrzeżeń i można rozpocząć budowę basenu. Zdarza się, że organ administracyjny wcześniej wydaje zaświadczenie o braku podstaw do sprzeciwu, co pozwala natychmiast rozpocząć prace. Inwestor musi rozpocząć budowę w okresie 3 lat od zgłoszenia.

 

Podatek od basenu – czy w Polsce trzeba płacić podatki od prywatnych basenów w ogrodzie?

Przynajmniej na razie (stan na koniec 2022 roku) w Polsce nie ma obowiązku opłacania podatku basenowego. Jeżeli więc zdecydujesz się na basen w ogrodzie, podatek za takie dobro nie obciąży dodatkowo domowego budżetu. Natomiast nie można wykluczyć, że podatek od basenu, a w szerszym kontekście podatek od luksusu zostanie wprowadzony w przyszłości. Szczególnie w dobie poszukiwania pieniędzy na drogie w realizacji obietnice wyborcze. W przeszłości za wprowadzeniem podatku od basenu postulowały m.in. partie SLD i PiS.

Przeczytaj też: „Koszt budowy basenu – ile kosztuje budowa basenu w ogrodzie, a ile krytego w domu?

Podsumowując, przy wielu inwestycjach podczas budowy basenu pozwolenie nie jest wymagane. Jeżeli jest to zbiornik o powierzchni do 50 m2, wystarczy zgłoszenie. Pozwolenie na basen ogrodowy jest wymagane dopiero przy powyżej 50-metrowych nieckach. Pamiętaj, że jeżeli chcesz zbudować basen w przydomowym ogrodzie, w Folkpool działamy kompleksowo. Zaproponujemy również wanny SPA dla podwyższenia komfortu odpoczynku we własnym ogrodzie. Dlatego nie tylko wybudujemy wymarzony basen, ale pomożemy też w obszarze załatwiania wszystkich niezbędnych formalności, aby wybudować basen ogrodowy zgodnie z prawem.

Powrót